.


โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม : Dokkhamtaivittayakom School

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    ครูสนับสนุนการสอน 
ครูสนับสนุนการสอน
 


นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ครูชำนาญการ/พัสดุ


นายทรงศักดิ์ สาลี
ครูชำนาญการ/แนะแนว


นายเรวัตร อินลือ
ครูชำนาญการ/แนะแนว


นายสุมิตร นันทชาติ
ลูกจ้างประจำ


นายสืบศักดิ์ บุญงาม
ลูกจ้างประจำ


นางอภิญญา มูลเมือง
ลูกจ้างประจำ


นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวอารียา กรรมกร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร
เจ้าหน้าห้องสมุด


นางชุติรัศมิ์ พันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา
ธุรการโรงเรียน


นายชาญชัย เดชบุญ
นักการภารโรง


นายธนรัฐ เรือนเรือง
ยามรักษาการ


นายสุธน ส่องแสง
นักการภารโรง


นายสุนทร บาลีพัตร์
ยามรักษาการ


นายสุทัศน์ บุญงาม
นักการภารโรง


นางรุ่งประเสริฐ์ แป้นกล่ำ
แม่บ้าน


นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ
อัตราจ้าง


นางวารุณี ไชยวุฒิ
แม่บ้าน


นางสาวเดือนเพ็ญ เผ่ากันทะ
แม่บ้าน


นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
แม่บ้าน
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.221.93.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,752,299
 
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม : Dokkhamtaivittayakom School
280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
Tel : 054 491486  Fax : 054 491775 Facebook :dktschool
Email : dkt.school@gmail.com